Ystafell ymgynghori.
Mae ymgynghoriad deng wythnos wedi agor fel rhan o’r cam nesaf yn natblygiad y CDLI newydd (y cynllun a fydd yn llunio Caerdydd am y 15 mlynedd nesaf, tan 2036).
Mae’r ymgynghoriad yn gofyn am eich barn ar amrywiaeth o opsiynau strategol posibl sy’n edrych ar y canlynol:
  • Lefelau tai a thwf swyddi yn y dyfodol i Gaerdydd.
  • Dulliau posibl o ddarparu ar gyfer twf.