Croeso i Gynllun Datblygu Lleol Newydd Cyngor Caerdydd 2021 i 2036

Rydym yn paratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) newydd ar gyfer Caerdydd i gymryd lle’r CDLl presennol.  Enw’r cynllun newydd fydd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Newydd Caerdydd.

Mae’n bwysig iawn ein bod yn cael y cynllun yn iawn.

Bydd y CDLl Newydd yn siapio Caerdydd am y 15 mlynedd nesaf hyd at 2036, gan sicrhau bod y datblygiad cywir yn digwydd yn y lle cywir ar yr adeg gywir, yn dod â manteision i gymunedau a’r economi ac yn nodi pa ardaloedd mae angen eu diogelu.

Cardiff transport

Proses Llunio Cynllun 2021-2036

Paratoi Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Camau’r CDLl

Sut y byddwn yn gweithredu cynllun datblygu lleol newydd.

Y diweddaraf

Cofrestr i’w hysbysu am ymgynghoriadau yn y dyfodol.

Newyddion diweddaraf

I sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn cymryd rhan ac yn cael dweud eu dweud, hoffem i chi rannu’r neges.

Rhannwch y dudalen hon