Y diweddaraf

Rydym eisiau sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd yn cymryd rhan ac yn cael dweud eu dweud.

Cofrestrwch eich manylion ar gyfer ein rhestr bostio i dderbyn diweddariadau am ymgynghoriadau yn y dyfodol.

Eich manylion cyswllt    Byddwn yn cadw eich manylion cyswllt drwy gydol proses y CDLl Newydd oni bai eich bod yn gofyn yn ysgrifenedig am gael eich tynnu o'r gronfa ddata ac nad ydym bellach yn dymuno derbyn gohebiaeth gan y Cyngor ar y CDLl Newydd. Bydd eich data yn cael ei brosesu o fewn telerau Polisi preifatrwydd Cyngor Caerdydd a dim ond ar gyfer diweddariadau ar broses y CDLl y bydd yn cael ei ddefnyddio.

    Dad-danysgrifio i ddiweddariadau

    I ddad-danysgrifio yna e-bostiwch ni neu anfonwch neges atom a byddwch yn cael eich tynnu oddi ar restr bostio’r CDLl.

    Infrastructure of Cardiff

    Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol