Ymgynghoriadau wedi cau

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y Strategaeth a Ffefrir a Safleoedd Ymgeisiol o 27 Gorffennaf tan 5 Hydref 2023 drwy ddefnyddio’r wefan hon ac Ystafell Ymgynghori Rithwir.

Cynhaliwyd digwyddiadau ymgynghori â’r gymuned hefyd yn y gymuned ei hun ac ar-lein.

Roedd yr ymgynghoriad ar yr papur opsiynau strategol (PDF) yn rhedeg o ddydd Mawrth 30 Tachwedd tan Ddydd Mawrth 8 Chwefror 2022.

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y ddogfen Weledigaeth, Materion ac Amcanion Drafft (PDF) a’r Adroddiad Cwmpasu Gwerthusiad Cynaliadwyedd Integredig Drafft (PDF) rhwng 28 Mai a 23 Gorffennaf 2021.

Cafwyd yr alwad am safleoedd sy’n ymgeisio o 28 Mai i 20 Awst 2021

Gofyn am ddogfen mewn fformat hygyrch.

Rhannwch y dudalen hon