Cardiff Bay Cityscape

Mae ymgynghoriad cyhoeddus deng wythnos wedi agor fel rhan o’r cam nesaf yn natblygiad Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd.   Mae’r ymgynghoriad yn rhedeg rhwng 27 Gorffennaf a 5 Hydref 2023.

Ewch i’n Ystafell Ymgynghori Rithwir i ddweud eich dweud.

Dwedwch wrthym beth yw eich barn am y Safleoedd Ymgeisiol.