Photo of The Highfields pub Cardiff

Mae’r rhestriad lleol arfaethedig yn ffurfio rhan o fersiwn ddrafft Rhestr adeiladau Caerdydd o ddiddordeb hanesyddol neu bensaernïol lleol - Tafarndai, Gwestai a Chlybiau (presennol a chynt).

Cyfeirnod Adeilad

23 Tafarn Highfields

Dyddiad

1941 fel tafarn – adeilad i o leiaf 1886

Cyfeiriad

Heol Caerau, CF5 5JP

Download site boundary plan.

Ward

Caerau

Hanes

Mae tystiolaeth map yn dangos bod Tafarn Highfields ar safle Ffermdy Caerau (gweler map 1886 yr AO). Erbyn 1941, roedd y lle yn cael ei alw’n ‘Highfield‘ ac o bosib yn cael ei ddefnyddio fel meithrinfa ardd.1

Mae Archifau Morgannwg yn dangos bod y dafarn yn ganlyniad i addasu’r adeilad cyfredol, a wnaed ym 1955 gan y pensaer D. H. Rees.

Mae rhagor o ychwanegiadau’r 20fed ganrif at y cefn a’r dwyrain.

 

1Gweler tai gwydr helaeth ym map 1947 yr AO a chofnod Archifau Morgannwg ar gyfer 1948.

Disgrifiad

Mae Tafarn Highfields yn cynnwys adain hir o adeiladau cyfagos sy’n ymestyn o’r gogledd-orllewin i’r de-ddwyrain, o fewn llain hael ar Heol Caerau. Yr hyn sy’n ymddangos fel y rhan gynharaf yn cynnwys dau lawr i’r gogledd-orllewin, gyda waliau â rendrad plaen a tho llechi ar oleddf. Mae’n cynnwys pum bae anghymesur, y mae’r cyntaf ohonynt wedi’i osod ychydig yn uwch, gyda thu blaen eang a ffenestri canolog. Mae corn wedi’i rendro yn y pen gogledd-ddwyreiniol. Yn y cefn mae estyniad to gwastad unllawr bach.  Mae gan y rhan arall â phedwar bae drefniant ffenestri amrywiol, gyda phortsh llechi ar oleddf ar ochr chwith y wedd a mynedfa arall ychydig i ffwrdd o’r canol. Mae ganddo gorn simnai canolog wedi’i rendro. Yn y cefn, mae estyniad ‘sleid gathod’ hir ac adain â thalcen wedi’i gosod yn is na’r grib gan ymestyn tua’r gogledd-ddwyrain. Mae’r holl ffenestri’n rhai uPVC brown modern.

Yn gyfagos i’r de-ddwyrain mae adain unllawr gyda tho llechi a ffasâd anghymesur. Ceir talcen mawr anghanolog gyda mynedfa bortsh islaw. Mae ffenestri adeiniog mawr, modern ar bob ochr. Mae corn simnai tal, main wedi’i rendro yn y pen de-ddwyreiniol. Yn y cefn mae estyniad to gwastad mawr.

Ymhellach eto i’r de-ddwyrain mae adeiledd cynllun sgwâr â tho gwastad a pharapet modern cyfagos, wedi’i osod ymhell o flaen llinell yr adeilad. Mae ganddo dair ffenestr adeiniog sefydlog fodern yn y wedd flaen ac estyniad to gwastad arall yn y cefn.

Rheswm

Gwerth Hanesyddol yn rhinwedd ei addasu o Ffermdy Caerau. Mae tua 68 mlynedd o wasanaethu’r gymuned yn rhoi Gwerth Cymunedol sylweddol i’r adeilad.

Cyfeirnodau

Archifau Morgannwg

 

BC/S/1/46209

Cynnig i addasu adeilad yn safle trwyddedig, Highfields, Heol Caerau, Trelái

1955 – Pensaer: D. H. Rees – Datblygwr: Mr E. J. Crowley

2 gynllun gan gynnwys gweddluniau

BC/S/1/23429

Ffyrdd newydd a dargyfeirio llwybrau troed, Highfields

1925 – Pensaer: W Lewis & P Jones – Datblygwr: W Lewis & P Jones

2 gynllun

BC/S/1/37502

Tŷ a siop, The Nurseries, Highfield, Heol Caerau

1948 – Pensaer: Anhysbys – Datblygwr: E J Crowley

2 gynllun gan gynnwys gweddluniau.

Delweddau ychwanego

1886 OS map showing The Highfields pub Cardiff

Map 1880 yr AO (arolygwyd 1875-81)

 

1955 drawing showing The Highfields Inn Cardiff

Addasiad i lawr gwaelod y ffermdy, 1955

Lleoliad

Dweud eich dweud