Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

83

Lleoliad

Trowbridge

Cyfeiriad

Tir yn Rhodfa Gwynllŵg

Cynigydd Safle / Agent

Ove Arup and Partners

Maint y Safle Arfaethedig

14.6ha

Defnydd a Gynigir

B1, B2 a B8

Cynllun Safle

Site 83

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).