Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

81

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir yn Fferm Llwynioli, i’r gogledd o Gyffordd 33

Cynigydd Safle / Agent

Geraint John Planning

Maint y Safle Arfaethedig

3.4ha

Defnydd a Gynigir

Defnydd Cymysg

Cynllun Safle

Site 81

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).