Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

80

Lleoliad

Radur a Phentre-Poeth

Cyfeiriad

Tir yn Fferm Cwm, Pentre-poeth

Cynigydd Safle / Agent

Herbert R Thomas

Maint y Safle Arfaethedig

29.22ha

Defnydd a Gynigir

Preswyl

Cynllun Safle

Site 80

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).