Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

84

Lleoliad

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cyfeiriad

Tir oddi ar Heol y Fforest, Tongwynlais

Cynigydd Safle / Agent

Cynllun y Chwarel

Maint y Safle Arfaethedig

7ha

Defnydd a Gynigir

Cynnwys o fewn ffin yr anheddiad.

Cynllun Safle

Site 84

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).