Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

82

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

The Manor, Druidstone Road

Cynigydd Safle / Agent

Savills

Maint y Safle Arfaethedig

0.44ha

Defnydd a Gynigir

Preswyl

Cynllun Safle

Site 82

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).