Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

78

Lleoliad

Yr Eglwys Newydd a Thongwynlais

Cyfeiriad

Ysbyty’r Eglwys Newydd

Cynigydd Safle / Agent

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

22.2ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad defnydd cymysg o ysbyty, preswyl, hamdden, cyflogaeth, cymunedol a manwerthu gyda meysydd chwarae.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).