Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

37

Lleoliad

Llandaf

Cyfeiriad

Ysbyty Rookwood

Cynigydd Safle / Agent

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Maint y Safle Arfaethedig

3.4ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).