Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

31

Lleoliad

Grangetown

Cyfeiriad

Wholesale Fruit Market, Heol Bessemer

Cynigydd Safle / Agent

Wholesale Fruit Market (Cardiff) Limited (Turley)

Maint y Safle Arfaethedig

4.8ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).