Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

65

Lleoliad

Sblot

Cyfeiriad

Tŷ Image, Stryd Tyndall Ddwyreiniol

Cynigydd Safle / Agent

Tyndall Street Property Ltd

Maint y Safle Arfaethedig

0.33ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Location of site 65

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).