Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

13

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir yn yr Old Forge, Capel Llanilltern

Cynigydd Safle / Agent

McDonald (Evans Bank Planning)

Maint y Safle Arfaethedig

1.2ha

Defnydd a Gynigir

Tai

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).