Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

5

Lleoliad

Butetown

Cyfeiriad

Tir yn Stryd Pen y Lanfa (Porth Teigr)

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

0.9ha

Defnydd a Gynigir

Diogelu coridor ar gyfer estyniad posibl i linell y bae yn y dyfodol.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).