Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

3

Lleoliad

Butetown

Cyfeiriad

Tir yn Sgwâr Callaghan

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

3.36ha

Defnydd a Gynigir

Preswyl, busnes, gwesty, manwerthu, bwyd a diod, hamdden ac ardal gyhoeddus a seilwaith trafnidiaeth

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).