Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

43

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir yn Nhŷ-Newydd, Heol Fawr, Gwaelod-y-Garth

Cynigydd Safle / Agent

Adrian Spragg

Maint y Safle Arfaethedig

0.36ha

Defnydd a Gynigir

Preswyl/diwygio ffin anheddiad

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).