Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

14

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir yn Llanfair, Cyffordd 33

Cynigydd Safle / Agent

Dando

Maint y Safle Arfaethedig

9ha

Defnydd a Gynigir

Tai, manwerthu, diwydiannol

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).