Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

1

Lleoliad

Cathays

Cyfeiriad

Tir yn Heol y Tollty

Cynigydd Safle / Agent

Customhouse Student Limited (Watkins Jones Group)

Maint y Safle Arfaethedig

0.009 ha

Defnydd a Gynigir

Preswyl/masnachol/gwesty/manwerthu

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).