Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

24

Lleoliad

Trelái

Cyfeiriad

Tir yn Heol Archer, Gogledd Trelái

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolaeth Sain Ffagan Rhif 1 a 2 (Lichfields)

Maint y Safle Arfaethedig

4.7ha

Defnydd a Gynigir

Ailddynodi o fewn ffin anheddiad. Defnydd cymysg o breswyl, cymunedol a gwell cyfleusterau hamdden

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).