Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

66

Lleoliad

Sblot

Cyfeiriad

Tir yn Ffordd Rover, Pengam Green

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

21ha

Defnydd a Gynigir

Busnes (dosbarth defnydd B1), Diwydiannol Cyffredinol (dosbarth B2) a Storio a Dosbarthu (dosbarth B8)

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).