Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

34

Lleoliad

Llys-faen a Ddraenen

Cyfeiriad

Tir yn Fferm yr Eglwys

Cynigydd Safle / Agent

Redrow Homes Ltd ac Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Eiddo John Jones (RPS)

Maint y Safle Arfaethedig

14.16ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).