Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

54

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir yn Fferm Goitre, Llaneirwg

Cynigydd Safle / Agent

Edenstone Homes

Maint y Safle Arfaethedig

13ha

Defnydd a Gynigir

Preswyl a Chartref Gofal

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).