Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

47

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir yn Druidstone Road, Pentref Llaneirwg, Caerdydd

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth y Bwthyn ac Ymddiriedolaeth Ewyllys Marjorie Pallott (Asbri)

Maint y Safle Arfaethedig

0.972ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).