Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

59

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir y tu ôl i Mainbrace, Druidstone Road

Cynigydd Safle / Agent

Williamson (Asbri)

Maint y Safle Arfaethedig

0.9ha

Defnydd a Gynigir

Preswyl a diwygiad arfaethedig i ffin anheddiad Druidstone Road

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).