Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

58

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir y tu ôl i Charters, i’r Gogledd o Druidstone Road

Cynigydd Safle / Agent

Harding (Asbri)

Maint y Safle Arfaethedig

0.68ha

Defnydd a Gynigir

Preswyl a diwygiad arfaethedig i ffin anheddiad Druidstone Road

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).