Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

38

Lleoliad

Llandaf

Cyfeiriad

Tir wedi’i gyrchu o De Braose Close, Danescourt

Cynigydd Safle / Agent

PMG Ltd

Maint y Safle Arfaethedig

2.88ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Location of site 38

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).