Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

70

Lleoliad

Trowbridge

Cyfeiriad

Tir oddi ar Glos Medwy, Pentref Llaneirwg

Cynigydd Safle / Agent

The Rustic Estates Group (SGW Planning)

Maint y Safle Arfaethedig

0.55ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).