Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

20

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir oddi ar Brummell Drive, Creigiau

Cynigydd Safle / Agent

Taylor Wimpey (Boyer)

Maint y Safle Arfaethedig

10.5ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).