Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

35

Lleoliad

Llys-faen a Ddraenen

Cyfeiriad

Tir i’r Gorllewin o Graig Road ac i’r Gogledd o’r M4

Cynigydd Safle / Agent

C2J Planners

Maint y Safle Arfaethedig

13.2ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).