Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

51

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir i’r gogledd-orllewin o Druidstone Road

Cynigydd Safle / Agent

Bogod Group Ltd (RPS)

Maint y Safle Arfaethedig

5ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).