Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

57

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir i’r gogledd o Tŷ-Draw Road

Cynigydd Safle / Agent

Boland (Turley)

Maint y Safle Arfaethedig

15.33ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).