Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

7

Lleoliad

Butetown

Cyfeiriad

Tir i’r gogledd o Sgwâr Loudon

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

0.25ha

Defnydd a Gynigir

Gorsaf newydd, platfformau a defnyddiau gweithredol ategol posibl (Dosbarthiadau A1/A3) yn wynebu Rhodfa Lloyd George

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).