Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

56

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir i’r gogledd o Heol y Bont, Pentref Llaneirwg, Caerdydd

Cynigydd Safle / Agent

Edenstone Homes Ltd

Maint y Safle Arfaethedig

1.17ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).