Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

50

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir i’r gogledd o Druidstone Road

Cynigydd Safle / Agent

Taylor

Maint y Safle Arfaethedig

c1.6

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).