Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

22

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir i’r Dwyrain o Heol Pant-Y-Gored, Creigiau

Cynigydd Safle / Agent

Thomas (Leaders Romans Group)

Maint y Safle Arfaethedig

5.3ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).