Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

16

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir i’r dwyrain o Croft y Genau Road ac i’r de o Heol Pentre-baen

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolwyr Ymddiriedolaethau Sain Ffagan Rhif 1 a 2 (Lichfields)

Maint y Safle Arfaethedig

6.1ha

Defnydd a Gynigir

Caeau Chwarae

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).