Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

62

Lleoliad

Rhiwbeina

Cyfeiriad

Tir i’r Dwyrain a’r Gorllewin o Heol Draenen Pen-y-graig ac i’r Gogledd a’r De o Capel Gwilym Road

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolaeth Wyndham Lewis a Lightwood

Maint y Safle Arfaethedig

164 ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad defnydd cymysg dan arweiniad preswyl.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).