Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

6

Lleoliad

Butetown

Cyfeiriad

Tir i’r de o Orsaf Caerdydd Canolog (Maes Parcio)

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

1ha

Defnydd a Gynigir

Cynnig i ailddatblygu Maes Parcio Gorsaf Caerdydd Canolog i ddefnydd cymysg gan gynnwys B1 (swyddfa), A1 (manwerthu), A3 (bwyd a diod), sui generis (Teithio Llesol, Parcio Beiciau a Thram/Trên newydd i gysylltu â Bae Caerdydd).

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).