Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

30

Lleoliad

Gabalfa

Cyfeiriad

Tir i’r de o Mynachdy Road, Gabalfa

Cynigydd Safle / Agent

Llywodraeth Cymru (Tetra Tech)

Maint y Safle Arfaethedig

1.83ha

Defnydd a Gynigir

Gorsaf newydd, platfformau, mynediad i bont, mynediad i barc manwerthu cyfagos a tua 65 o dai fforddiadwy.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).