Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

18

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir i’r de o Greigiau

Cynigydd Safle / Agent

Dan ofal Asiant DPP Planning

Maint y Safle Arfaethedig

38.8ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).