Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

33

Lleoliad

Llys-faen a Ddraenen

Cyfeiriad

Tir i’r De o draffordd yr M4, i’r Gorllewin o Rudry Road, Llys-faen

Cynigydd Safle / Agent

Ymddiriedolwyr Ystâd Tamplin (Howells Solicitors)

Maint y Safle Arfaethedig

4.955 ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).