Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

73

Lleoliad

Trowbridge

Cyfeiriad

Tir i’r De o Barc Busnes Llaneirwg: Llyn yr Hendre

Cynigydd Safle / Agent

Cardiff Parkway Developments Limited (Arup)

Maint y Safle Arfaethedig

80.2ha

Defnydd a Gynigir

Cyflogaeth (Parc Busnes), canolfan drafnidiaeth a defnyddiau atodol.

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).