Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

53

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir gerllaw Tŷ Began

Cynigydd Safle / Agent

Rogers

Maint y Safle Arfaethedig

0.1ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Location of site 53

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).