Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

21

Lleoliad

Pentyrch a Sain Ffagan

Cyfeiriad

Tir gerllaw Heol Llantrisant (A4119), Capel Llanilltern. Spicer, Jenkins a Pink Land

Cynigydd Safle / Agent

Persimmon Homes (Dwyrain Cymru) (Boyer)

Maint y Safle Arfaethedig

31ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).