Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

49

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir gerllaw Cefn Eurwg, Druidstone Road

Cynigydd Safle / Agent

Harrington & Evans (Phil Williams Planning)

Maint y Safle Arfaethedig

0.08ha

Defnydd a Gynigir

Cynnwys o fewn ffin yr anheddiad

Cynllun Safle

Location of site 49

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).