Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

45

Lleoliad

Pontprennau a Phentref Llaneirwg

Cyfeiriad

Tir ar Fferm Tyla, Tyla Lane

Cynigydd Safle / Agent

Wilde(DJP Newland Planning)

Maint y Safle Arfaethedig

5.33 ha

Defnydd a Gynigir

Datblygiad Preswyl

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).