Safleoedd Ymgeisiol

Cyfeirnod y Safle

9

Lleoliad

Butetown

Cyfeiriad

Porthladd Caerdydd

Cynigydd Safle / Agent

Cymdeithas Porthladdoedd Prydain (Savills)

Maint y Safle Arfaethedig

289.29ha

Defnydd a Gynigir

Porthladd, defnydd sy'n gysylltiedig â phorthladdoedd a datblygiad defnydd cymysg

Cynllun Safle

Yn seiliedig ar fap yr Arolwg Ordans gyda chaniatâd Rheolydd Swyddfa ei Mawrhydi (c). Hawlfraint y Goron. Mae atgynhyrchu heb awdurdod yn torri Hawlfraint y Goron a gall arwain at erlyn neu gamau sifil. Cyngor Dinas Caerdydd, AC0000816513 (2023).